Pabordes 2017 presenta:

Castanyada i més amb pabordes 2017

Us presentem el passatge del terror “UN TIQUET PER ANAR A L’INFERN” i la festa de la castanyada.

Per primera vegada es farà un passatge del terror a un museu de la comarca de caràcter professional.

El passatge està organitzat per pabordes i Millenium Espectacles on Millenium Espectacles ja fa anys demostrant la seva experiència en aquest tipus d’espectacles.

Esperem veure-us a tots, els dies 28 i 29 al passatge del terror “UN TIQUET PER ANAR A L’INFERN” on vivire-ho una experiència única com mai s’ha vist al Museu del Ferrocarril per només 3€.

El pròxim dia 31 es celebrarà la festa de la castanyada a la Nau del ferrocarril, vine amb els teus amics i passa-t’ho bé amb la música dels següents DJ: Hits DJ, Urtica Sound i grooveroger.

L’entrada son 5€ amb consumició +16
————————–————————–————————–————
Coses a tenir en compte:
– DNI físic (no fotocòpies, ni fotografies)
– Els menors d’edat a més heu de dur la següent autorització signada pel vostre pare/mare/tutor/tutora legal:

FITXA AUTORITZACIÓ MENORS D’EDAT ->Descarregat el pdf aquí

Les persones de 16 i 17 anys han de lliurar aquesta fitxa a l’entitat Pabordes de la Festa Major per poder accedir a la festa

En/na _________________________________________ amb DNI

____________, com a pare/mare/tutor legal de

______________________________________, amb DNI

__________________, autoritzo el meu fill/a a participar a la festa del Ball de la Castanyada organitzada per l’entitat Pabordes de la Festa Major que es portarà a terme a la Nau del Ferrocarril el dia 31 d’octubre i en la qual conviuran persones de 16 i 17 anys amb majors d’edat, i perquè així consti i tingui efectes, firmo aquest document.

Vilanova i la Geltrú, ________ de _________ de 2016

Signatura

Protecció de dades

D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades quedaran recollides en un fitxer amb l’objectiu de realitzar la gestió administrativa d’aquesta activitat, un cop finalitzada aquesta, el fitxer serà eliminat. L’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició es podrà exercir posant-se en contacte amb l’entitat Pabordes de la Festa Major a l’adreça de correu electrònic pabordes2017@gmail.com o bé presencialment al local de l’entitat.

passatge_terror_vilanova