El Col·lectiu fotogràfic Fotoítaca de la A.V. de Sant Joan i Els Pabordes, convoquen:

1er. Concurs Fotogràfic de Festa Major 2016

fuji

PARTICIPANTS: Tothom que ho vulgui serà benvingut/da.

TEMA : Qualsevol acte de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú de 2016, durant el dies 15 de juliol al 5 d’agost de 2016.

OBRES: Es poden presentar un màxim de tres obres per concursant fent servir qualsevol tècnica fotogràfica.

FORMAT i PRESENTACIÓ: La imatge fotogràfica serà de mida lliure, les fotografies aniran muntades amb suport de 30 x 40 cm. En sentit vertical obligatòriament (suport cartró dur o “paspertout”)

PREMIS : S’ atorgaran 3 premis:

1er premi: Càmara Digital Compacta patrocini de CENTRE FUJI VILANOVA

2on. premi: Obra gràfica original numerada serigrafía sobre papel de 100 x 700 cm.

3er premi: Val de l’Associació “Víu Comerç” per valor de 25,00.-€

TERMINI DE PRESENTACIÓ : Es podran presentar: els feiners de dilluns a dijous 17:00 a 20:00 hores del dia 1 de setembre fins el dia 8 de setembre de 2016, o bé per correu tot indicant “CONCURS FOTOGRÀFIC DE FESTA MAJOR 2016” a:

Col·lectiu Fotogràfic Fotoitaca de l’AV de Sant Joan
Jardins de Francesc Macià s/n 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

IDENTIFICACIÓ : al dors de cada obra s’indicarà el nom, l’adreça, eltelèfon de l’autor/a, l’adreça electrònica i també el títol de les obres.

JURAT: estarà format per tres persones. Una d’elles, mínim, de reconeguda solvència fotogràfica.

VEREDICTE : tindrà lloc el dia 9 de setembre de 2016, a les 18 hores, al Centre Cívic Sant Joan; jardins de Francesc Macià, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

LLIURAMENT DE PREMIS I EXPOSICIÓ : el dia 16 de setembre de 2016, a les 19:00 hores, al Centre Cívic Sant Joan; jardins de Francesc Macià, s/n, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). L’exposició estarà oberta del 16 de setembre al 30 de setembre de 2016.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES: Les obres no premiades es podran recollir a partir del dia 3 d’octubre fins el 17 d’octubre de 2016 pelCol·lectiu Fotogràfic Fotoítaca de l’ A.V. de Sant Joan, Jardins Francesc Macià, s/n 08800 Vilanova i la Geltrú, les que no hagin estat recollides en aquestes dates, quedaran en propietat dels Pabordes de Festa Major.

CONSIDERACIONS GENERALS: 

• No es concedirà més d’un premi per autor.
• Les obres premiades quedaran en propietat de Pabordes de FestaMajor amb el dret per part d’aquesta entitat a la seva reproducció, i podrà fer-ne ús per il·lustrar la difusió de les activitats. En qualsevol cas sempre es farà esment del nom de l’autor/a.

• El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert.

• Si per causa greu comesa per un autor s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat recaurà, a tots els efectes, en el següent concursant.

• L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de qualsevol accident o robatori que pogués ocórrer.

• La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

• Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.

• L’entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar.